Türkiye’de işsizliğin en düşük oranda ölçüldüğü ilçelerden birisi, İliç’tir.

Türkiye’de işsizliğin en düşük oranda ölçüldüğü ilçelerden birisi, İliç’tir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İliç'te ayrıca demir, barit, krom ve asbest maden rezervleri bulunmaktadır.

İlçe ekonomisine katkı sağlayan altın madeninin yanında, bir diğer önemli proje de Bağıştaş 1 Baraj Projeleridir.

En yaygın geçim kaynağı yaylacılıktır. Buna bağlı olarak tarım ve hayvancılıkla birlikte, şöhreti ülke sınırlarını aşmış Erzincan Tulum Peyniri bölgenin hem ekonomik hem de kültürel yapısını ciddi anlamda yükseltmiştir.

Erzincan’ın güneybatısında yer alan İlçe, küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, el değmemiş mera alanlan ile Meşhur Erzincan Tulum Peynirlerinin üretildiği güzide bir ilçedir. İlçe 60.000 küçükbaş hayvan varlığı ile yılda 600 ton civannda tulum peyniri üretmektedir. Ayrıca arıcılık ve bal üretimi, İliç halkının önemsediği geçim kaynaklanndan biridir.

İlçe de, yılda ortalama 1.260.000 kg. tulum peyniri ve 100.750 kg. salamura peyniri üretilmektedir.