İliç, kendine has bir kültürel zenginliği içinde barındıran ilçedir.

İliç, kendine has bir kültürel zenginliği içinde barındıran ilçedir.

İliç’in en önemli sosyal özelliklerinden biri farklı yaşam ve düşünceye sahip olan insanların, derin kültür mozaiğinin etkisiyle, yöreye özgü bir yaşam tarzı oluşturmalarıdır. Bu kültür tüm iliç halkının insan ve doğa merkezli bir yaşam alanını hayata geçirmelerinde gizlidir.