Bölgenin ekonomik durumu tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

İlçe Merkezinde T.C. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Tarım Kredi Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı bulunmaktadır.

Ekilen tarla arazisinin 1/5 lük bölümü ancak sulanabilmektedir. Sulanabilen arazilerin büyük bir bölümü devletin yaptığı tesislerle, çok az bir bölümü ise çiftçilerin oluşturduğu yapılarla sulanmaktadır.

Kış mevsiminin uzun geçmesi ve iklimin soğuk olması sebebiyle bazı köyler dışında meyvecilik ve sebzecilik yapılmamaktadır. Köylerde genellikle buğday, arpa, yonca, korunga yetiştirilmektedir.

Ekonomik şartlar sebebiyle büyük şehirlere göçün son yıllarda artması İlçe hayvancılığını olumsuz yönde etkilemekte ve hayvan sayısı her geçen gün düşmektedir.

Refahiye, arıcılık yönünden de oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.