29. 03. 2020

 

Kemaliye'nin tarihi

Kemaliye'nin tarihi

Eğin kenti, ilk ve orta çağlarda bazen yerli Serdergeler, bazen de İran ve Romalılar arasında el değiştirerek yönetilmiştir.

Coğrafi yapısı

Coğrafi yapısı

Kemaliye, Erzincan'ın Güneybatısında yer almakta olup, 38 derece 30 dakika kuzey paraleli, 39 derece 16 dakika doğu meridyeni üzerindedir.

Kemaliye ekonomisi

Kemaliye ekonomisi

Kemaliye, Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ticaretin önemli merkezlerinden biri idi ve 1935’li yıllara kadar adeta Ümran Devri’ni yaşamıştı.

Kemaliye mimarisi

Kemaliye mimarisi

Kemaliye kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerin yaşandığı bir yer olma özelliğini taşır.

Doğa sporları

Doğa sporları

Kemaliye’nin en önemli turizm alanlarından biri Doğa Sporları Şenlikleridir.

Kemaliye'ye ulaşım

Kemaliye'ye ulaşım

Kemaliye’ye ulaşım genellikle Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri üzerinden sağlanmaktadır.