Bireyler arası birlikteliğin sahip olduğu önemli rolün farkında olan katılımcıların, fikirlerini duyun. Bankacılık sektörü finansman ihtiyaçların karşılanması için yeni hizmet planları tasarlaması gerekiyor. Çekirdek aileler gayrimenkul, araç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli olarak finansmana ihtiyaç duymaktadır. Günümüz bankaların gayrimenkul kredisi ve diğer krediler için sunduğu bankacılık sistemleri her zaman kar etmeye odaklanmış bir  sistem ve sosyal hedeflerden insanlara büyük zararlar vererek uzaklaşıyorlar.

Finansal hedeflerin yanı sıra sosyal hedefler de belirlemek ve takibini sağlamak, bankacılık sistemini hem sosyal hem de finansal hedefli faaliyetleri destekleyecek şekilde yapılandırmak sonrası iki şey gerçekleşmesi gerekiyor. İnsanların temel olan taşınır veya taşınmaz olan ihtiyaçlarını yakın bir değerle alıyor olmak hem de bankacılık sistemine para kazandırıyor olmak.

Sosyal hedef olarak bakıldığında ilk gayrimenkulunu veya aracını almak isteyen insanlara çok daha farklı sosyal hedefler ile yeniden bankacılık sistemi geliştirilmesi kaçınılmazdır.
Dijitalleşen, akıllıca, basit, güvenli bir müşteri deneyimi, etik duruş ile adaletli ürün ve hizmet sunumu planlayan hem iyi hem de doğru olanı yapmayı hedefleyen yeni bankalar ayakta kalabileceğini şimdiden bilmeniz gerekiyor. Çok dehşet kar oranları açıklamalarına karşın müşterilerin kalkınmaması bankacılık için gelecekte istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Bu konuda yurtiçinde başarılı örnekler olarak bazı sistemleri sayabiliriz. Bu sistemler, yukarıda saymış olduğum özellikleri barındıran çekilişli sistemler sunarak kısa zamanda yüzlerce katılımcı sayılarına eriştiler. Örneğin faizsiz gayrimenkul alma çözümleri için basit söylem "değerine ev sahibi olun" ile vereceği hizmetler ve yapacağı geliştirmeler ile ilgili olarak sürekli müzakereler gerçekleştiriliyor. Aynı sistem, oluşturduğu şubeler ile katılımcıların farklı çözümler sunarak diğer temel ihtiyaçların karşılanması için de tavsiyelerde bulunuyor.

Türkiye genelinde bu yöntemle temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni sistemler yüksek faiz oranları nedeniyle her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Konut ihtiyacı olan bireyler bir araya gelerek ödeyecekleri taksit tutarı ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde katılımcının gayrimenkul sahibi olması sağlanıyor. Tabi bu sistemlerin güven ve garanti konularını tehdit edebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Bireysel katılımcı esasına dayalı sistemlerin kör noktaları ortaya çıkması ülke genelinde daha büyük sorunlara neden olabilir. Asıl değinmek istediğim bu sistemlerin neden bankacılık sistemleri şirketlerindeki liderler tarafından daha profesyonel olarak devlet ile işbirliği içerisinde uygulanmadığını sorgulamak istiyorum.
Özellikle konut projelerinde şirketlerin peşin ile yüksek değerle sattıkları taksitli gayrimenkul satış fiyatı karşılaştırıldığında banka finansmanı ile aynı oranda hesaplanıldığı gerçeğini değiştirmiyor.
Bu yeni plan ciddi sosyal kazanç vadedmesi yanı sıra insanlar için stratejik önem taşıyor. Planın başarısı, yeni finans sağlamanın iyi bir şekilde entegre edilmesi ve bunun en doğru yolu "Bankacılık Sistemi" ile bir araya getirilerek işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğudur.
Temel ihtiyaçları karşılanan bir çekirdek aile ülke ekonomisi için muazzam bir güvenlik hissini inşa etmeye yardım eder.

Banka sisteminde bu alanda yenilik yapmak, çözülemez görünen sorunları çözmek için devlet ile sağlam işbirliği kurgulamaları gerekmektedir. Bu tür başvurulara başvurmadıkları takdirde değişen müşteri beklentilerini karşılayamaz, pazar paylarını ve rakiplerinin önündeki pozisyonlarını koruyamaz hale gelecekleri şimdiden aşikar. Sadece bankacılık sistemi değil zincirleme olarak inşaat sektörü, otomotiv sektörü ve sayamayacağım birçok sektör olumsuz etkilenmesi yanı sıra çekirdek ailelerin zarar görmesine neden olur. Ülkelerin geleceği için en önemli
girişim çekirdek ailelerin güçlü ve değerli olmasıdır. Çekirdek ailelerin finansman sorunlarına olası seneryolar için hazırlıklı, riskleri en aza indirgenen, efektif çözümler üretmeliyiz.