İşsizlik için uygun bir bağlam kurgulamanın en anlamlı ve etkili yolu tüm insan yönetimi stratejilerimizin en başında her alanın verimli bir toprak sunabilmesidir. Erzincan’da yaşayanları doğası gereği genetiği, düşünce sistemi, yaşam tarzı olarak geleceğin icat edildiği yer olarak nitelendiriyorum.


Asıl hedef profesyonel işler arasında geçişkenliği ve farklı noktalarda değerlendirilebilecek becerileri geliştirmek için platform hazırlamaktır.  Erzincan yeniden elden geçirme ihtiyacına karşın, gelişen teknoloji için inanılmaz bir meydan okumaya imkan veriyor. İşsizliği yeniden eğitime ve sürdürülebilir bir öğrenim kültürü oluşturma çözümü için uzaktan çalışma sistemini araştırma metodolojisi olarak benimsemek zorundayız.
Devletin, uzaktan çalışma çözümlerinin koordinasyonunu üstlenmesi gerekiyor. Uluslararası şirketler ile nasıl rekabet edilebileceğine dair uzaktan çalışma platformunu belirlemesi gerekiyor.


Türkiye, tüm sektörler için yeni yeteneklere ihtiyaç duyma noktasında devasa bir işgücünü içinde barındırıyor. Geleceğin yetkinlikleri mantığında benzeri olmayan bir girişimci ve zeka kaynağını değerlendirebilecek bu platformun kurulmasının daha önemli olduğu kanısındayım.


Dünya kısa süre sonra bugünden çok farklı çalışma ortamları ile karşı karşıya kalacağını uluslararası şirketlerin çok farklı becerilere yönelik yetkinlikler için uzaktan çalışma ortamı kazandırma gayreti içerisinde olduğunu görmekteyiz.


Online eğitimler ile tüm sektörlerin alt birimlerinde yerel işgücüne yeni beceriler kazandırmak için girişim başlatmalıyız. Türkiye uluslararası pazar için kendini yeniden tanımlamaya çalışması ve bunu yapabilmek için dünyanın yeni teknoloji becerilerine sahip insan kaynağına duyduğu ihtiyacı değerlendirmesi gerekiyor.


Kurulması gereken bu platform uzaktan bağlanılması durumunda her bir kişinin yeteneklerini hesaplayacak, çalışacağı alanın yetkinliğini ve çalışma koşullarını hafızaya alacak bir sistem içerisinde profil ile başlayabilir. Kendilerine uygun pozisyonlarını belirlemek ve gerekli yetkinliklerini kazanmaya yönelik kaynaklarla internet ortamında eğitim almaları yanı sıra benzer yazılımlarla çalışanlarla yardımlaşma hizmeti sunması gerekebilir.


Platformun bir alt segmenti olarak dijital endüstri örneği Erzincan için kullanılabilir. Genç işsizlerin hayal gücünü, harekete geçirmeye sosyal medyada ve internet gibi mecralarda harcanan bu enerjiyi Erzincan ve ülkemiz için katma değeri olarak uzaktan dijital öğrenme ve dijital endüstri çalışma platformu ile milli ve yerli dijital endüstri devrimini ülkemiz ekonomisine Erzincan odaklı başlatmak zorundayız.  Bireysel internet ortamında hazırlanan kurslar ile sınırsız sayıda ve bitirmek için zaman kısıtı olmadan öğrenim süreci başarılı bir biçimde tamamlanırsa katılımcılara yazılım sertifikaları alması ve küçük paketler ile şirketlerin yazılım ihtiyaçlarına çözüm ortağı olmak için iş paylaşımları başlatılabilir. Ayrıca yazılım, kodlama ve bilgisayar bilimleri alanlarında devlet teşvikli resmi bir internet sistemi ile uzun soluklu profesyonel yazılımcılar statüsüne getirilebilir.
Güçlü Türkiye için her bireyin birlikte kalkınması gerektiğini savunuyorum. 18 yaşına gelen her insanın potansiyel bir işgücü kaynağı olarak ekonomiye katkı sağlamasını, öğrenci ve benzeri durumların buna engel olmadığını kavramak zorundayız. Öğrenci bursları yerine burslarla sağlanacak parça zamanla iş stratejileri ile hem okuma hem çalışma kültürünün kazandırılması ve genç işsizliğin azaltılmasına yönelik işbirliği için bilinçli bir kalkınma planı hazırlamak zorundayız.


Erzincan insanı kendi kariyerinin genel müdürü olduğu bir düşünce tarzını arıyor. Erzincan’da yaşayan veya yaşamış olanların, çalıştığı alanlar özgür ve hür iradesi ile yol alabildiği, karar mekanizmasına başkalarının çok müdahale etmesini istemediği, fikri duruşu ve düşüncesi itibariyle keyfi uygulamalara karşı adil ve mücadele ruhu olan, bağımsız, doğru ve akıllı uğraşları tercih etmesi ve bu yoldaki bilinmezliğe verdiği heyecandır.