21. 02. 2020

Tecrübe

e-Posta Yazdır PDF

Organizasyonların, insanları nerede işi daha iyi yapabileceğini keşfetmeleri, hangi alanlarda kabiliyetli olduğunu ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için süreçlerin nasıl yenileneceğini anlamaları gerekiyor.

Değişim, işlerin gözden düşmesine yol açma ihtimaline karşın çalışan kaybının çok yüksek ve geri kazanımın işletmeler için hayati olduğu bir yenileşimden bahsediyoruz.

Yenileşimi, organizasyonun yıkım çevrimine girmeden geri kazanabilmek için özünde çalışan memnuniyeti oluşmayan ve tecrübeye değer vermeyen değişimin yararlı olacağı düşüncesini artık gerçekçi bulmuyoruz…

Kısa süreli dahi olsa çalışan memnuniyetsizliklerinin paydaşlara olumsuz yansıması, iş dünyasında yankılarıyla başarısızlıkların etkileri, değişimi yönetenlerin yaşamları ilerledikçe sebep olan yöneticilere tehdit edecek boyutlara ulaşmaya başladı.

Değişim, yeni neslin bayrak değişimi olarak algılanıyor, tecrübenin yıkımıyla çatışmanın nasıl yönetileceğinin cevabı ise "kendinize yatırım yapın" ifadesinde gizli, geleceğinizi biçimlendirmek için nesiller arası vefa ile değişim yönetimi odağında insan olan sistemlerin kurgulanmasıyla mümkün olacağı kesindir. Nesiller arası çatışmaya sebep olunan değişim olarak öne sürülen ve  yönetim sahasında bulunan kişilerin kariyerine yapılan her olumsuz hamle özünde kendinize yaptığınız yatırımla eşgüdümlüdür.

Değişim, yenileşim sürecinde organizasyonun genelinin istediği bir konuda kitlesel bilhassa tecrübenin çekilmeye başladığı an hedefe ulaşamayacağınızı anlayın. Enerjinin boşa harcandığı,  genel olarak dile getirilmesine karşın önlem alamıyorsanız oluşumu riske attığınız gelişmeyi sürdüremezsiniz.