21. 02. 2020

Refahiye'de sağlık hizmetleri

e-Posta Yazdır PDF

Refahiye Sağlık grup Başkanlığı bünyesinde bir Devlet Hastanesi, üçü halen aktif çalışmakta olan beş Sağlık Ocağı ve biri faal durumda olan 17 Sağlık evi ile bir adet 112 Acil Servis Ünitesi bulunmaktadır.Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi 50 yataklı olup (75 yatak kapasiteli), Aile hekimliği Polikinliği, Normal Polikinlik, Diş Polikinliği, Acil polikinlik, Laboratuar ve Röntgen hizmetleri verilmektedir. Hastanemizde 1 (bir )Uzman Doktor ( Aile Hekimliği Uzmanı),G (Altı) Pratisyen Doktor,enel Cerrahi poliklinik, normal poliklinik diş poliklinik, acil poliklinik, Labarotuvar, röntgen hizmetleri verilmektedir. Hastanede 7 Pratisyen (Bir) Diş Hekimi, 4 (Dört) Sağlık memuru, 9(Dokuz) Hemşire, 7 (Yedi) Ebe, 5(Beş) Laboratuar Teknisyeni, 5(Beş) Röntgen Teknisyeni (biri askerde), 4(Dört) Anestezi Teknisyeni (biri askerde), 5(beş) Acil Tıp Teknisyeni (biri askerde ),1 (bir) Tıbbi sekreter,3(üç) memur, 1(bir) Aşçı, 2(iki) şöför, 6 (altı) Hizmetli olmak üzere Toplam 60 (Altmış ) personel görev yapmaktadır.

Hastanede, Laboratuar Ünitesinde, bir Hemogram Cihazı , bir Hormon Cihazı, bir Koagülometre, bir Otoanalizatör bulunmaktadır. Hastanede, Röntgen Ünitesinde bir Röntgen Cihazı, Doğumhane Ünitesi, Diyaliz Ünitesinde 3 (üç) adet diyaliz Cihazı bulunmaktadır.

Refahiye Sağlık Ocağında 1 Pratisyen Hekim, 2 Hemşire , 1 Ebe, 1 Şoför görev yapmaktadır.