15. 11. 2019

 

Kemaliye'ye ulaşım

Kemaliye’ye ulaşım genellikle Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri üzerinden sağlanmaktadır.


Kemaliye,  Malatya’ya 175km, Elazığ’a 145 km ve Erzincan’a ise 164 km uzaklıktadır. Bu yolculuklar seyir hızına ve yol durumuna bağlı olarak özel araçlar ile ortalama 2-2.5 saat; günlük servis araçları ile ortalama 3 saat sürmektedir.

Kendi imkanları ile Kemaliye’ye gidecek olanlar, Erzincan istikametinden gelecek ise Kemah-İliç-Kemaliye güzergahını kullanarak; Elazığ istikametinden gelecek ise Keban-Arapgir-Kemaliye güzergahını kullanarak; Malatya istikametinden gelecek olanlar ise Arapgir-Kemaliye güzergahını kullanarak Kemaliye’ye ulaşabilirler.

Erzincan-Elazığ-Malatya'dan Kemaliye’ye her gün servis imkanı mevcuttur. Bu servisler sabah saat 06.00’da Kemaliye’den bu üç ile, saat 16.00’da ise bu üç ilden Kemaliye’ye hareket etmektedir.

Kemaliye'nin tarihi

Kemaliye'nin tarihi

Eğin kenti, ilk ve orta çağlarda bazen yerli Serdergeler, bazen de İran ve Romalılar arasında el değiştirerek yönetilmiştir.

Coğrafi yapısı

Coğrafi yapısı

Kemaliye, Erzincan'ın Güneybatısında yer almakta olup, 38 derece 30 dakika kuzey paraleli, 39 derece 16 dakika doğu meridyeni üzerindedir.

Kemaliye ekonomisi

Kemaliye ekonomisi

Kemaliye, Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ticaretin önemli merkezlerinden biri idi ve 1935’li yıllara kadar adeta Ümran Devri’ni yaşamıştı.

Kemaliye mimarisi

Kemaliye mimarisi

Kemaliye kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerin yaşandığı bir yer olma özelliğini taşır.

Doğa sporları

Doğa sporları

Kemaliye’nin en önemli turizm alanlarından biri Doğa Sporları Şenlikleridir.

Kemaliye'ye ulaşım

Kemaliye'ye ulaşım

Kemaliye’ye ulaşım genellikle Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri üzerinden sağlanmaktadır.