Güngören Belediyesi ‘En İyi Stratejik Plan’ ödülünün sahibi oldu.


TESİAD Derneğinin önderliğinde www.turkbelediye.com desteği ile Gönüllü Kamu İzleme Platformu K-PİT uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde belediyeler tarafından hazırlanmış olan "Stratejik Plan" ve "Performans Programları"nın değerlendirmesi sonucunda, Güngören Belediyesi tarafından 2012 – 2016 yılları için hazırlanan Stratejik Planı, Anakent belediyelerince hazırlanan stratejik planların uluslararası kabul görmüş ilkeler ve kamu kurumları tarafından belirlenmiş bulunan standartlar açısından değerlendirilmesi neticesinde “2012 Yılı En İyi Stratejik Plan” olarak kabul edildi.  

Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, “Gelecek 5 yılın reel bir sonuca dayandırılarak hazırlandığı Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planında, katılımcılığa verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak tüm iç ve dış paydaşlarımızı çalışmaya dahil ettik. STK’ların, üniversitelerin, kamu kurumlarının, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın fikirlerini aldık.  Yoğun geçen mesailer ardından vizyonumuzu, öngörülerimizi ve hedeflerimizi belirleyerek Stratejik Planımızı oluşturduk. Bu kapsamda Stratejik Planın oluşmasında emeği geçen Güngören Halkı başta olmak üzere, çalışmayı yürüten Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.