Bitki çeşitliliği bakımından dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan 471 tür bitkiye sahip Doğu Anadolu Bölgesi bu potansiyeli ekonomiye kazandırmanın peşinde.


Doğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği bakımından dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan 471 tür bitkiye sahip. KUDAKA ise bu durumu botanik turizme çevirmenin çalışmasını yapıyor.

Turizme kazandırılacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (KUDAKA) 471 tür bitki çeşidine sahip Doğu Anadolu Bölgesi’nin bu durumunu avantaja çevirmek amacıyla Botanik turizm sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. KUDAKA bölgenin tıbbi ve aromatik bitkilerinden faydalanılması önceliğini ortaya koyuyor. Ajans bu amaçla, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkileri Potansiyeli ve Yararlanma Olanakları başlığı altında ‘Yerinde Yuvarlak Masa Toplantıları ‘gerçekleştirilecek.

Doğu bitki zengini
KUDAKA tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye, Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan olmak üzere üç bitki coğrafya bölgesinin keşişim noktasında olması nedeniyle oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Barındırdığı yaklaşık 12 bin bitki türünden 3 bine yakını endemiktir (dünyanın başka yerinde yoktur) ve Avrupa’daki bitki çeşitliliğinin yüzde 75’i tek başına Türkiye’dedir. Bu bitkilerin çoğunluğu bitki ile ilgili kimya sektöründe (kozmetik ve parfümeri sanayi gibi) hammadde olarak kullanılabilecek niteliktedir. Doğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği bakımında 862 endemik bitkiye sahip Akdeniz Bölgesi’nden sonra 471 endemik tür ile ikinci sıradadır.

Yeni plan oluşturuldu
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), faaliyet bölgesi olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un yerel potansiyellerini sosyo - ekonomik kalkınma açısından harekete geçirmek amacıyla yaptığı çalışmalarda ve hazırladığı plan ve stratejik eylem planlarında bölgenin tıbbi ve aromatik bitkilerinden faydalanılması önceliğini ortaya koymuştur. TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) özelinde 2014 - 2023 yılları arasını kapsayacak yeni dönem Bölge Planı’nda da konunun üzerinde önemle durulmaktadır. Konuyla ilgili gerek şu ana kadarki plan ve stratejilerde yer alan önceliklerin gerçekleştirilmesine dair fikirlerin elde edilmesi gerekse yeni dönem bölge planı içerisinde yer alması gereken ilave konuların tartışılması amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkileri (Potansiyeli ve Yararlanma Olanakları) Yerinde Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgedeki mevcudiyeti, bu potansiyelin belirlenmesine yönelik yöntemler, bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanma imkanları, bitki potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik yöntemler, işleme ve üretim teknikleri, tanıtım ve pazarlama stratejisi gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacak.

Süt otu koruma altında
Dünyada sadece Erzincan Ovası’nın doğusundaki tuzlu bataklıklarda yetişen bitki türlerinden biride Süt otu. Nesli tükenmek üzere olan Erzincan sütotunun (Sonchus erzincanicus) yaşatılması için çalışmalar yapılırken,  Bern Sözleşmesi ile de koruma altına alındı. “Erzincan Sütotu” bitkisi doğal ortamı dışında çoğaltıldı.