21. 02. 2019

Erzincan stratejileri

Yazdır

Doğal kaynaklara sahip olmanız, çok değerli madenleri elinizde tutmanız maalesef artık yeterli olmuyor. Bedel karşılığında alınan bir maddenin, geri dönüşü çok daha ağır bedellerle mümkün olabiliyor. Refahın oluşması ve rekabetçi üstünlüğün korunması için Erzincan’ın değerlerini, stratejik bir kalkınma planına, fırsatları yatırıma, bilimsel ve akıllı yöntemlere dönüştürmeyi öğrenmeliyiz.

"Erzincan altın madeni" olarak benzer başlıklarda Türkiye’deki altın üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini kapsayan ve Erzincan’da çıkarılan 21,5 ton altına dair haberleri her gün okuyoruz.
Tarihsel süreçte doğal kaynakların en değerli madeni olmasına karşın
Erzincan ekonomisine katkısının daha fazla olması gerektiğini düşünmeden edemiyoruz.

Asıl değinmek istediğim konu madenin çıkarılması değil, alışılagelmiş olarak maden mühendisliği bilgisine haiz olunması, madeni çıkarmanın maliyetleri neticesinde fizibilite etütleri değerlendirilirse hammaddenin ürün haline dönüştürülmesi sürecidir.
Endüstri 4.0 ile Erzincan değer zincirleri organizasyonlarını yeni stratejileri uygulama imkanına sahip olduğumuzdur.

Erzincan olarak iş sahası, gelir düzeyi ve benzeri hususlarda madenlerimizin şehrin kalkınmasına daha çok değer katması gerektiği noktasında hemfikiriz.

Asıl soru bunu nasıl başarabiliriz…
Küresel güçlerin arasında yıllardır süren doğal kaynaklar ile rekabeti, stratejik bir endüstri olarak kullanmak zorundayız.
Erzincan ili ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalar kapsamında metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddeleri, sıcak ve madensel su kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip ilimizdir.

Altın, Asbest, Bakır, Demir, Jips, Krom, Manganez, Manyezit, Perlit, Tuğla Kiremit, Linyit, Barit, Mermer aramacılığı açısından ilgi çekmektedir. Rekabet artık petrol odaklıdan öte kritik madenlerin üzerinde yoğunlaşıyor.

Yeni bir sanayi çağının oluşmasına neden olacak günümüzde üretilen ürünlerin çoğunda kullanılan farklı elementler, nano teknolojilerin gelişmesi ile birlikte bildiğimizden öte değerli elementlerle zenginleştirilmesi sonrası
Erzincan odaklı ilgi çeken madenlerle, yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi ve akıllı fabrikaların kurulmasını sağlamalıyız.

Teknoloji yatırımlarını, ileri teknolojileri ve endüstriyel gelişimleri Erzincan’a kazandırmanın yöntemi işbirlikleri oluşturmaktır. İşbirlikleri ise Erzincan’da bulunan madenleri çıkaracak küresel güçlerin bu madenleri kullanmayı planladıkları ürünleri, Erzincan’da üretilmesi koşulu ile başarabiliriz.

Erzincan bu madenlerin, üretim koşulu yani son ürün odaklı çıkışa izin verirse otomobil, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, elektrikli birçok ürün Erzincan sınırları içerisinde üretilmek zorunda kalabilir. Asıl kıymetli olan mühendislik bilgisi, yönetim becerisi ve gelişmiş endüstri düzeyidir. Elinizde bulunan kaynakları, bilgi ve endüstri dehasına ulaşmanın bir bedeli olarak göremez isek sahip olduğumuz madenin hiçbir kıymeti olmayacaktır.

Özetle kaynakları etkin kullanmak, kaynakların kullanıldığı ürünlerin katma değerini yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak için tüketici konumunda bulunan insanımızı öğrenen, bilinçli üreten, akıllı sistemlere dahil ederek, araştırma ve geliştirme sağlayacak mühendislerimizin yetiştirilmesi sonrası Erzincan’ı çağımızın en ileri sanayi düzeyine taşımaktır.